Welkom bij Gemini consultancy

voor aantoonbaar resultaat van uw dienstverlening

U streeft naar optimale kwaliteit in uw dienstverlening aan de burger. Hoe komt het dat de uitvoering niet altijd het resultaat oplevert dat u ervan verwacht? Misschien is er onvoldoende draagvlak in uw organisatie. Misschien is uw eigen afdeling wel op de hoogte, maar zijn andere afdelingen of diensten waar u mee samenwerkt dat niet. Misschien is uw visie niet duidelijk voor uw samenwerkingspartners. Of ontbreekt het aan deskundigheid bij uw medewerkers? Welke vorm van deskundigheidsbevordering moet u organiseren? Opleiden om kennis aan te vullen, of is het trainen van vaardigheden het meest passend? Moet u externen inschakelen of kunnen uw medewerkers van elkaar leren?

Er zijn kortom veel aspecten om rekening mee te houden. Gemini Consultancy helpt u bij het realiseren van uw wens om de kwaliteit van de uitvoering tot een hoog niveau te brengen en te houden.

Ik nodig u van harte uit nader kennis met mij te maken.

Hanneke Bakker